Appex DM

Havmannen tar kompasset med seg på land

Havmannen tar kompasset med seg på land

Terje Emil Johannessen Terje Emil Johannessen
E-post

Torleif Lothe er en havmann. Han kan utrolig mye om alle fysiske krefter som forklarer hvordan havet oppfører seg. Derfor er det ikke unaturlig at seiling er en av hans lidenskaper. Nå har han tatt kompasset med seg på land for også å bruke det til navigering for vårt felles beste.

Han må imidlertid ikke bare ha god retningssans. Han trenger høy motivasjon, god kondis og solid arbeidsevne, Torleif Lothe. Barnefaren står med begge beina – og hodet – godt plantet i en hverdag med stor spredning i fokus. Ærlig talt er det ikke mange innenfor nasjonens grenser som midtveis i et krevende doktorgradsarbeid sier ja til vervet som leder av Kontrollutvalget i en mellomstor kommune og noen måneder seinere også går på som ny leder av Haugesund Venstre, byens eldste og mest tradisjonsrike parti. I dag er Venstrelaget i Haugesund i en situasjon med formidable utfordringer foran seg. Mannen trenger med andre ord både god orienteringsevne, god analytisk evne og gjennomføringskraft.

Hjem for å bygge opp

Byingeniørsønnen fra Hauge vokste opp på solsiden av Skårekirka og etter endt universitetsutdanning som osceanograf og flere artiske forskerår under paraplyen til Christian Mikkelsens Institutt i Bergen, dro han og familien til hjembyens hans. Gjennom årene som fulgte, gjenoppbygde han i tett samspill med andre gode krefter forskningsstiftelsen Polytec til et oppegående og vitalt kunnskapsmiljø med tunge oppdrag for Statoil og Gassco, og etter hvert også for andre virksomheter på Haugalandet som trengte tilgang på høyverdig kompetanse. Det var som en Fugl Fønix som løftet seg fra asken etter å ha blitt tilført ny energi og ikke minst entusiasme av en ny leder med lokalpatriotisk glød. I dag er Polytec et meget oppegående forskningsinstitutt med spennende oppdrag, et økende antall høyt kvalifiserte medarbeidere og nylig med utvidet mandat etter fusjonen med Haugaland Kunnskapspark ifjor.

For tre år siden valgte Torleif Lothe å forlate stillingen som administrerende direktør i stiftelsen for å strekke seg mot høyeste akademiske kvalifisering på sitt eget fagfelt. Han er forlengst dypt inne i et doktorgradsarbeid som skal ende opp i utformingen av et sanntids bølgevarslingssystem som all internasjonal skipsfart langs norskekysten og offshorebransjen kan dra stor nytte av, et arbeid som inneholder en avansert blanding av osceanografi og anvendt matematikk. Han skal være ferdig om to år.

Var ikke planlagt

-Jeg hadde ærlig talt ikke planlagt alt dette i tillegg, sier han. Ifjor sa han ja til å stille seg på Venstrelistra foran kommunevalget.

-Listefyll, tenkte jeg. Nærmest en borgerplikt. Jeg ante ikke at det skulle bli sånn som dette, smiler han. Valgresultatet plasserte han som 5. vara på Venstres liste, som fikk tre av de 49 plassene i bystyret når stemmene var talt opp. Når alle kabaler skulle gå opp og alle hestehandler var unnagjort partiene mellom, befant Torleif Lothe seg av ulike uransaklige grunner i vervet som ny leder av Kontrollutvalget, bystyrets vaktbikkje som skal sørge for at alt går rett for seg. Utvalget har solide fullmakter på vegne av folkestyret. Foreligger det mistanke om uregelmessigheter og misligheter, står utvalget fritt til å sørge for at det blir foretatt uavhengige undersøkelser og granskinger.

-Jeg går ut fra at du og utvalget allerede er varme i trøya?

-Ja, det kan du trygt si. Vi er blant annet i full gang med forvaltingsrevisjon av sosialtjenesten. Her utvises det daglig mye skjønn i vurderingen av enkeltmenneskers situasjon. Hvordan kan vi være sikre på at dette skjer på en forsvarlig måte? I fjor sprakk budsjettet for økonomisk sosialhjelp med mange millioner kroner. Det er derfor viktig å få fakta på bordet. Jeg har inntrykk av at også de ansatte i sosialtjenesten setter pris på at vi har tatt tak i dette.

-Skal det kuttes?

-Nei, det er overhodet ikke målsettingen. Vi legger også lovgivingen til grunn. Folk har sterke rettigheter i dag og skal ikke herses med. Også brukerne av sosialtjenesten har derfor stor interesse av at denne revisjonen blir gjennomført. Jeg tror faktisk at vi i etterkant kan se fram til en spennende velferdsdebatt, sier han og forteller at revisjonsrapporten skal ligge på bordet allerede omkring månedsskiftet april/mai. Utvalget må gjøre seg ferdig med den før det får kommunens 2011-regnskap i fanget.

Innsyn bak selskapsmurer

-Klarer dere å skaffe dere godt nok innsyn i kommunalt eide selskaper? Vi i pressen sliter fælt med tilknappingen som har skjedd her…

-Vi har noen utfordringer her, spesielt i de selskapene som ikke har vedtektsfestet at kontrollutvalget har innsynsrett. Vi har derfor bedt rådmannen om en oversikt over hvilke kommunalt eide selskaper som har slik innsynsrett vedtektsfestet eller ikke. Denne oversikten fikk vi i den såkalte Eierskapsmeldingen som nylig passerte formannskap og bystyre. Vi vil nå følge opp de selskapene som bør justere vedtektene sine. Vi må også få en nærmere klargjøring av vårt politiske mandat overfor kommunale selskaper. Landskapet er ikke helt enkelt. For eksempel har HIM både en monopoldel og en markedsdel. Vi må derfor sørge for at vi selv har tunga rett i munnen når vi går inn dørene til  slike selskaper. Derfor jobbes det også iherdig med å utforme en overordnet plan for hvordan vi skal kontrollere de frittstående kommunalt eide selskapene. Det gjelder også de selskapene som Haugesund kommune eier sammen med andre kommuner.

-Du snakker med andre ord som om du og dere allerede har full kontroll?

-Det var dine ord. Mitt poeng er vi er godt i gang, også på områder der vi må trekke opp klarere grenser for hva vi skal involvere oss i. Jeg tror at byens innbyggere kan stole på at kommunens drift blir grundig overvåket av oss.

Utålmodig mann

-Og du selv er allerede godt oppdatert i den nye politikerrollen?

-Det vil fortsatt ta noe tid. For meg er dette en bratt bakke. Jeg leser fortsatt mellom 300 og 400 A4-sider i uka for å forstå hva jeg og utvalget faktisk skal kontrollere. For meg er dette en formidabel voksenopplæring; bildet av kommunens vide ansvarsfelt begynner etterhvert å demre for meg. Per i dag er jeg ganske ydmyk i forhold til det ansvaret jeg har tatt på meg. På den annen side har jeg allerede fått kommentarer om at jeg er mer utålmodig enn hva som har vært vanlig i lederrollen. Det var betryggende. Jeg har nemlig til hensikt å fortsette med det. Vi må få tingene unna, vi har et stort ansvar, sier han nærmest som en personlig programerklæring.

-Og midt inne i denne ydmykheten velger du på toppen av det hele å si ja til vervet som ny leder av Haugesund Venstre?

-Ja, bordet fanget. Skulle jeg først ut i manesjen, er det bare å kaste seg ut. Jeg er innstilt på å løfte partiarbeidet opp et nivå og to. Vi har et stort potensial.

-Og hva får deg til å tro det?

-Har vi et tydelig språk og klare standpunkter, vinner vi fram. Det skjedde ved det forrige lokalvalget. Vi sto fram med et klart standpunkt i stadionsaken og gikk voldsomt fram. Vi klarte ikke det samme ved det siste lokalvalget og gikk tilbake. Jeg har tro på at vi skal klare å reise oss igjen om vi driver et godt organisatorisk arbeid, er tydelige i våre standpunkter og holder en høy profil i miljøpolitikken.

-Inn i den borgerlige flertallskonstellasjonen?

-Det er ikke viktig for oss. Vi må samarbeide der det kjennes naturlig ut fra de politiske sakene.

-Og forholdet til Fremskrittspartiet..?

-Det er greit nok. Som liberalister har vi et delvis overlappende ståsted. Begge partier setter mennesker foran systemene. Mange Frp’ere er faktisk meget hyggelige mennesker. For Haugesund Venstre er det helt naturlig å ha god kontakt også med dette partiet.

-I miljøpolitikken spriker dere vel fælt…?

-Riktig. Vi i Venstre er innstilt på å ta upopulære beslutninger om det kreves. Byen har nå fått en ny miljø- og klimaplan som må følges opp med forpliktende handlinger.

-Dere ønsker å følge en tøff linje også her hjemme?

-Vi redder selvsagt ikke klimasituasjonen i verden for å kutte i CO2-utslippene i Haugesund. På den annen side er situasjonen så alvorlig globalt at også vi her hjemme er nødt til å delta i dugnaden. Å holde en seriøs miljøprofil som by gir også en solid og positiv omdømmeeffekt. Vi må sette en standard, gå foran. Eller sykle. Målet er at alle haugesundere som sykler på jobb skal føle at de er med på noe stort og viktig.

Vi må kunne velge bort

-Innspill i sentrumsdebatten?

-Skal sentrum tilføres mer liv og røre, må flere bosette seg i sentrum. Vi stiller oss fullt og helt bak ønsket om fortetting. Skal vi få det til, tror jeg at vi ganske snart må bestemme oss for hvilke deler av kvadraturen vi ønsker å beholde og foredle, resten må ofres. Gjennom nye bygg og gjennomtenkte kvartalsløsninger kan vi gi sentrum et mer moderne uttrykk. I den sammenheng mener jeg at det er en knallgod idé å bygge boliger i lufta over det nordre parkeringshuset. Jo flere som bor i sentrum, jo færre er det også som trenger å sitte i trafikkø ut og inn av byen, sier Lothe og ønsker at kommunen i større grad skal legge forholdene til rette for små næringsvirksomheter; dyrke mange små frø som kan vokse til noe større. Slike småbedrifter kan også være en del av floraen i regionsentrets midte.

-Med alt dette i korga: når får du tid til å fullføre doktorgradsarbeidet ditt?

Han ser på meg, tar en kort pustepause og svarer:

-Det blir et tøft løp, men når jeg brenner for noe, har jeg stor arbeidskapasitet, i tillegg en velvillig innstilt kone og familie – og ikke minst like velvillig arbeidsgiver. Kontrollutvalget har et godt sekretariat og i styret i Venstre er det mange flinke folk som kan påta seg flere arbeidsoppgaver. Så lenge jeg har tunga midt i munnen, tror jeg at dette skal gå bra, ser han.

Stor lidenskap

-Og når du har tunga beint i munnen, går jeg ut fra at kompasset ditt peker i samme retning? Når bruker du det på havet igjen?

-Jeg seiler så ofte jeg kan. Det er en av mine store lidenskaper.

-Det går forlydener om at du ifjor ble solid «dukket» på regattabanen av en av dine arbeidskolleger?

-Det var triste greier. «Polytec Challenge» er ei prestisjefylt greie på arbeidsplassen. Jeg legger mye ære og sjel i den konkurransen. Jeg ble slått av kontordama vår! Det var tøft, Hovmod står for fall.

-Og hvor går årets langtur?

-Sommerturen går nok en gang til Danmark. Over Skagerak, nedover Danskekysten, over til Koster i Sverige, nordover til Østfold, over til Jomfruland og så langs Norskekysten hjemover igjen.

-Og du står til rors hele veien?

-Nesten. Kona er en god og avlastende overstyrmann, smiler 44-åringen og kaster loss. Han må tilbake på jobb og følge opp doktorgraden.

FAKTA Kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på vegne av bystyret og påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Kontrollutvalget skal bidra til et funksjonsdyktig folkestyre for kommunen innenfor lovverkets rammer, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av kommunens ressurser.

Utvalget skal på vegne av bystyret:

 • Bidra til allmenn tillit til at kommunale oppgaver blir ivaretatt på best mulig måte.
 • Bidra til at innbyggernes rettsikkerhet blir ivaretatt.
 • Bidra til at kommunens ressurser blir utnyttet mest mulig effektivt gjennom hensiktsmessige rutiner og resultatvurderinger.
 • Bidra til at folkestyret fungerer innenfor de rammer bystyret og overordnede myndigheter har fastlagt.
 • Påse at det i kommunen er etablert rutiner for oppfølging av politiske vedtak. Rådmannen skal i sin årsmelding gi oversikt over de vedtak som pr 31.12 ikke er iverksatt.
 • Føre løpende tilsyn med forvaltningen
 • Føre løpende tilsyn med fristilte selskaper (selskapskontroll)

Utvalget skal på vegne av bystyret føre tilsyn med revisjonen og holde seg løpende orientert om revisjonene virksomhet ved:

 • Fremlegging av alle revisjonsplaner som vedrører oppdraget Haugesund kommune
 • Jevnlige statusrapporter om fremdriften i revisjonsarbeidet med utgangspunkt i vedtatte planer.
 • Holdes orientert via rapporter om revisjonens arbeid
 • Avgjøre om revisjonens rapporter skal forelegges bystyret.

Utvalget skal selv sørge for at det blir foretatt undersøkelser og gransking bl.a i forbindelse med mistanke om uregelmessigheter og misligheter.

Årsmelding om utvalgets virksomhet skal forelegges bystyret.

Utvalgets leder og nestleder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker behandles.

E-post