Appex DM

Eventyrbestyrer

ANERKJENNELSE: Harald Fosen leder en forretning med sterk vekst i omsetning og resultat og som Haugesund Handelsstands Forening har påskjønnet med «Årets Handelspris». FOTO: Ragnar Larsen

Eventyrbestyrer

Han bestyrer Haugalandets fremste handelsaktør, som nylig fikk «Årets Handelspris» for «eventyrlig vekst i omsetning og resultat».

Ragnar Larsen Ragnar Larsen
E-post

Vel er det så at Coop Obs! Hypermarked på Raglamyr ble etablert før Harald Fosen ble sjef der, men han har bestyrt eventyret de ni siste årene og har sin del av æren for prisen fra Haugesund Handelsstands Forening.

I begrunnelsen peker juryen på at Coop Obs! Hypermarked har en «voldsom fokus på fornyelse gjennom konseptutvikling». Stor vekt på HMS-arbeid har ført til et sykefravær som er blant de laveste i bransjen. Omsetningen er vokst så sterkt at det bare er de to OBS!-forretningene i Trondheim som er større av OBS!’ene i Coop-systemet.

Utdannet som typograf

44-åringen hadde en nokså annerledes yrkesbakgrunn da han meldte overgang til handelsnæringen. Harald Fosen er utdannet typograf og jobbet også i mange år som grafiker før han via jobb som annonsekonsulent ble daglig leder i byggebransjen som bl.a. daglig leder i Montèr Haugesund før Coop Haugaland headhuntet ham som nestkommanderende på OBS! i 2003 for å overta som sjef.

Fosen har sitt navn fra Fosen, fra en gård ved Førresfjorden. Faren slo seg ned i Røyksund og der hadde Harald sitt barndomshjem. Som voksen flyttet han til byen hvor han ble typograflærling i Trykkeri-Service. Der tok han fagbrev som typograf og spedde senere også på med det meste av skolegangen til mesterbrevet. Etter åtte år flyttet han over til Haugesunds Avis, hvor han jobbet som grafiker i to år før han gikk over i avisens markedsavdeling som annonsekonsulent.

Jobb og studier parallelt

Haralds lederegenskaper ble lagt merke til i fagbevegelsen. Han fikk diverse tillitsverv i Haugesund Grafiske Forening og ble senere leder av ungdomsutvalget i Norsk Grafisk Forbund. Og leder ble han også i næringslivet da han i 1995 ble daglig leder i Montèr på Raglamyr frem til han åtte år senere flyttet noen hundre meter østover til OBS!.

Fosen har kompensert manglende utdanning ut over grunnskolen med å skolere seg parallelt med jobb. Han tok lederskolen i Haugesund, det vil si de merkantile fag som hører mesterbrevet til. Senere tok han deleksamener til artium, slik at han fikk formell studiekompetanse og anledning til å ta bedriftsøkonomstudiet på kveldstid ved BI i Haugesund. Han har også pedagogisk grunnkurs i AOF, lederskolering i byggebransjen og Coop Norges topplederprogram. I Montèr-kjeden var han medlem av kjederåd og markedsråd og han underviste også i noen år som lærer og veileder på NKIs arbeidslederskole i regi av AOF Haugaland.

En operativ strateg

Harald Fosen liker å omgås folk. Han er utadvendt og sosial. Som leder har han god evne til å se den enkelte medarbeider rundt seg. Folk som kjenner  ham er raus i vurderingene. Fosen er en endringsorientert leder med sterk beslutningsevne og gode gjennomføringsegenskaper. Han er en operativ leder som ønsker å oppnå resultater ved at medarbeidere begeistres til å jobbe mot felles mål, men har også gode strategiske evner.

Fosen syns det er viktig å ha interesser enn det som har med jobben å gjøre. Hytta på Fosen (hvor ellers for Fosen?) er åsted for avslapping og familieliv. Han driver med spinning i turnforeningen og forsøker å være en aktiv syklist. Målet er å forbedre tiden fra Hårfagrerittet i fjor.

Fosen er frimurer og i Frimurerlogen er han også lagt merke til ved å bli betrodd tillitsverv etter kort fartstid. Han og kona har tre barn i alderen 10 til 20 år.

Sjef for 340 medarbeidere

Harald Fosen har er ansvarlig både for Coop OBS! Hypermarked på Amanda og Coop OBS! Bygg litt lenger vest på Raglamyr. Som medlem av ledergruppen i Coop Haugaland ser han store effektiviseringsmuligheter ved at alt kan samlokaliseres under ett tak i det nybygget det er søkt om å bygge sør for Amanda. Det gjelder å tenke fremover. «Årets Handelspris» og annen anerkjennelse forplikter. En kan ikke hvile på laurbærene, men vinne kampen om kundenes oppmerksomhet hver dag.

Fosen leder en betydelig organisasjon med 340 medarbeidere, som til sammen utfører bortimot 200 årsverk. Ved sin kompetanse, kundefokus og gode varer til konkurransedyktig pris skal de videreføre OBS!-suksessen ved å gi kundene en totalopplevelse av å få noe ekstra.

Mye går rett vei for Coop Haugaland, som nylig presenterte rekordtall for fjoråret. Opplysningskontoret for frukt og grønt kåret Coop OBS! Hypermarked til landets beste på dette området. Forleden dag kom prisen fra Handelsstandsforeningen. Coop Haugaland har også sterk vekst i  medlemstallet.

Og Harald Fosen er ikke på jakt etter noen annen jobb.

E-post