Appex DM

Terapeut for kropp og sjel

PERSONLIG VEKST: Gro Randi Frøyland lærer sine elever til å gjennomføre øvelser som gir kroppslig endring og som igjen fremmer egen helse og personlig vekst. FOTO: Ragnar Larsen

Terapeut for kropp og sjel

Hun ser helheten i mennesket. I hennes terapi bearbeides både kropp og sinn. Menneskets psyke og fysikk fungerer sammen.

Ragnar Larsen Ragnar Larsen
E-post

KVINNER SOM KAN: Gro Randi Frøyland er utdannet fysioterapeut og har hatt egen praksis i Haugesund i snart 30 år. Hun er spesialistfysioterapeut i basal kroppskjennskap og psykomotorisk fysioterapi. I dag benytter hun metoden basal kroppskjennskap i bevegelsesgrupper. «Kjenn din kropp og finn balanse i livet» er mottoet for de om lag 120 fysioterapeutene i Norge som er utdannet med kompetanse i basal kroppskjennskap.

Metoden er et tilbud til mennesker med ulike tegn på psykisk og fysisk ubalanse og fremmer bedre helse gjennom bevegelse. Øvelsene baserer seg på enkle bevegelser fra det daglige liv – som å ligge, sitte, stå, bruk av stemme osv.

Bedre helse ved bevegelse 

I Gro Randi Frøylands behandling går undervisning og veiledning over i hverandre og hun omtaler sine kunder eller klienter som elever. Behandlingen foregår i grupper. Samtale og refleksjon er innlemmet i behandlingen og knyttet til emner som kommer opp i timen.

Smerte, stramme muskler, svimmelhet, tretthet, pustebesvær, søvnproblemer og redusert livsglede er utbredt blant folk. Dette omfatter også ofte en følelse av tomhet og meningsløshet. Mange har liten kjennskap til samspillet mellom kropp, sjel og eksistens og er ofte ikke til stede i sitt eget liv.

Behandler og underviser

I basal kroppskjennskap rettes fokus mot hver enkelts mulighet til å ivareta egen helse og få i gang endringsprosesser. Energi og vitalitet frigjøres ved bevisstgjøring og endring av bevegelsesmønster og væremåte.

Basal kroppskjennskap tar utgangspunkt i en forståelse av kroppen som samspillende enhet. Undersøkelse og behandling omfatter hele kroppen, uansett symptomer og plage. Et symptom ses i sammenheng med kroppen som helhet. Endringer ett sted i kroppen ventes å gi ringvirkninger i andre kroppsdeler.

Gro Randi Frøyland arbeider med å øke nærværet til seg selv. Å rette oppmerksomheten innover i seg selv, gir mulighet til økt nærvær og tilstedeværelse i livet. Målet er økt livskvalitet. Også mennesker som er kjent varig uføre har energier som ved å øve basal kroppskjennskap kan gi livet økt kvalitet.

Henvises av lege

Hun veileder i bevegelser som gir bedre kroppskontakt og kroppsfølelse. Å la elevene bli oppmerksom på egne ressurser gir motivasjon til å fremme egen helse ved å arbeide videre med seg selv. Bedre bevegelseskvalitet gir en bedre funksjon i kroppen og sparer energi.

Pasienter som kommer til behandling blir henvist av lege. For dem som ønsker å arbeide videre med seg selv etter avsluttet behandling har hun oppfølgingskurs en gang i måneden.

Gro Randi holder også frittstående kurs med undervisning i ulike metoder for dem som ønsker å fremme egen helse og personlig vekst. Hun ble nylig for øvrig sertifisert instruktør i mindfullness (bevisstgjøring)

Ansvar for egen fremgang

Gro Randi Frøyland har sin fysioterapiutdanning fra daværende Vest-Berlin og hadde turnustjeneste ved Revmatismesykehuset i hjembyen Haugesund. Hun trives i lærerrollen og liker å undervise. Det gjorde hun et år som lærer på Tuastad skole mellom Skeisvang og fysioterapistudiet i Berlin.

Hun har senere tatt videreutdanning – først i psykomotorisk fysioterapi. Deretter tok hun veilederutdanning og basal kroppskjennskap. Hun ble invitert inn i en internasjonal lærergruppe i 2007 for å utdanne seg til lærer i basal kroppskjennskap med planlagt eksamen i 2013. Det er gjort flere doktorgradsarbeider innen denne metoden. Tilknytningen til gruppen har vær av stor betydning fro Gro Randi.

Gro Randi Frøyland er glad for å hjelpe mennesker til et bedre liv. Alle blir ikke helt bra, men mange får en bedre livskvalitet. En mindre stiv kropp gir friere bevegelser. Pusten blir friere. Nærvær til seg selv og omgivelsene gjenspeiler seg i økt kroppslig balanse. Dette gir mulighet for økt livskvalitet.

Men bare elevene selv kan ta ansvar for egen fremgang. Gro Randi Frøyland gir dem verktøy – som gir mulighet for endring.

E-post