Appex DM

Gratulerer med dagen!

Ragnar Larsen Ragnar Larsen
E-post

Det er mange «dager» i mai. En av de spesielle dagene er i dag. 8. mai er Frigjøringsdagen. Vi skriver den med stor F for så viktig er denne dagen i vårt folks moderne historie.

Det var 8. mai 1945 at Norge atter ble fritt etter mer enn fem års tysk okkupasjon. Det må ha vært en ubeskrivelig hendelse for dem som opplevde denne dagen å kunne ta frigjøringsfølelsen inn over seg. Gode nordmenn ble sluppet ut fra fengslene. Politiske fanger ble løslatt fra leirene. Okkupantene ble avvæpnet, internert og etter hvert sendt hjem til restene av Das Reich.

Freden var ikke mange dager gammel før landets politiske miljø samlet seg om parolen «Aldri mer 9. april!» – underforstått: Norge må som nasjon stelle seg slik at freden blir bevart. Takket være opprustning av vårt militære forsvar, som ble forankret i den solidariske forsvarsalliansen NATO av demokratiske land på begge sider av Atlanterhavet, har Norge i snart tre generasjoner unngått å bli hærtatt på ny.

På 8. mai-dagen skal vi huske at freden ikke kom av seg selv, men ble et resultat av væpnet motstand. Vi må aldri glemme at i kampen for å slå ut Hitler-Tyskland, ofret millioner av soldater og offiserer sitt liv. Vi som tilhører de etterfølgende generasjoner står i stor takknemlighetsgjeld til amerikanske, russiske, engelske og en hærskare andre lands soldater som ble liggende igjen på den blodige slagmarken i kampen mot Nazi-Tyskland. Derfor skal vi også minnes dem når vi på 8. mai-dagen minnes våre egne som omkom i frihetskampen.

Regjeringen har bedt om at veteranene blir viet særlig oppmerksomhet ved årets 8. mai-markering. Det var sannelig på tide! Vi er blant dem som mener at krigsseilere og soldater fra 2. verdenskrig ikke fikk den takk og belønning de ærlig tilkom av etterkrigstidens makthavere. Senere har nordmenn i uniform deltatt i en rekke FN- og NATO-operasjoner for å skape fred eller bevare freden under andre himmelstrøk. 8. mai tilhører også dem.

Så må vi aldri glemme at viljen til fred beror på viljen til å forsvare seg. Selv om vi i dag ikke ser noen umiddelbare militære trusler mot Norge, er det overmåte viktig å ha militær evne til å forsvare norske interesser. Krigen kommer alltid overraskende. Det fikk det norske folk oppleve i 1940. Derfor fornyes Sjøforsvarets fartøyer og Luftforsvarets kampfly samtidig som Hæren tilføres ny kampkraft.

Den våpentekniske utviklingen gjør at vår militære stridsevne ikke lenger kan opprettholdes av vernepliktige. Vi går mer og mer i retning av vervede og profesjonelle soldater. På den måten blir verneplikten av mindre betydning. Over tid kan det bidra til svekket forsvarsvilje at så mange ikke lenger får noe personlig forhold til Forsvaret.

Dette bør et stykke på vei kompenseres ved økt satsing på Heimevernet, som bør bygges opp til et langt større antall og som bør utrustes og øves til rask reaksjon i det nære miljø. 22. juli-hendelsene i fjor bør være en alvorlig tankevekker.

I Haugesund og Tysvær blir 8. mai markert ved en rekke arrangementer. Måtte de få god tilslutning.

Gratulerer med dagen!

E-post