Appex DM

KrF gjør seg overflødig

Ragnar Larsen Ragnar Larsen
E-post

Kristelig Folkepartis programkomité har under ledelse av nestleder Dagrun Eriksen lagt frem et forslag om at partiet oppgir sin motstand mot ekteskap mellom personer av samme kjønn.

Dersom dette blir vedtatt av KrF-landsmøtet neste vår, har partiet tatt et nytt skritt på den brede vei. Enhver noenlunde bibelkyndig leser vet hvor den ender.

Homofilert praksis fordømmes av Gud på alle steder i Bibelen hvor temaet berøres. Intet sted i Den hellige skrift hjemler kjønnslig omgang mellom mennesker av samme kjønn. Homofilert samliv er i strid med selve Skaperverket.

Når Kristelig Folkeparti nå later til å ville se gjennom fingrene med Bibelens autoritet som overordnet mål for partiets politikk, tar partiet nye skritt vekk fra sin eksistensberettigelse.

KrF er riktignok ikke noe trossamfunn, men forankringen i de kristne grunnverdiene har i alle år vært det bærende grunnlag for partiets politikk. Partiets misjon har siden kristenfolket på Bømlo og i Hardanger stiftet partiet for 79 år siden vært å være et slags «Jordens salt» i norsk politikk – et alternativ til partier uten den kristne dimensjon som ideologisk himmel hvelvet over politikkens hverdag.

Hvis Kristelig Folkeparti oppgir ekteskap mellom mennesker av motsatt kjønn som det eneste holdbare, ramler også bunnen ut av partiets familiepolitikk. Dessuten faller KrF Kirken i ryggen. Avisen Vårt Land meldte forleden at bare to av fem ekteskap nå inngås i Den norske kirkes regi. På denne måten er KrF med på å fremme en utvikling hvor ekteskapsinngåelse blir et rent sivilt anliggende som blir lagt til justisforvaltningen. Og så får de som ønsker det be om Kirkens velsignelse som bonus.

Når KrF autoriserer en bibelstridig samlivsform, er dette et nytt skritt vekk fra partiets utgangspunkt. Opphevelse av bekjennelsesplikten, det vil si at tillitsvalgte i partiet må bekjenne sin kristne tro, er et annet steg bort fra utgangspunktet. Da kan muslimer og andre hedninger meget vel bli ledere i Kristelig Folkeparti.

Partiet er heller ikke lenger noe klart støttepunkt i norsk politikk for Israels rett til å eksistere. Mange har ikke glemt at Kjell Magne Bondevik som statsminister avslo en invitasjon til å delta i markeringen av Israels nasjonaldag til fordel for å overvære et arrangement i det muslimske miljø i Oslo.

Hvis ekteskap mellom mennesker av ulike kjønn ikke lenger skal være et bærende KrF-prinsipp, må en spørre seg om hva som blir det neste. Skal partiet ut fra en hensiktsmessighetsbetraktning også oppgi sin motstand mot abort? Hva med aktiv dødshjelp? Blir medlidenhetsdrap heller ikke lenger noe Kristelig Folkeparti vil bekjempe? Slik kan vi fortsette.

Det er et politisk endetidstegn når et verdiforankret parti ikke lenger forblir lojal mot sitt egentlige kall. Når Kristelig Folkeparti blir likt alle andre partier, har partiet egentlig gjort seg selv overflødig.

E-post