Appex DM

TV-kakling om fortiden

Ragnar Larsen Ragnar Larsen
E-post

Partilederdebatten på TV2 i går kveld var forhåndsannonsert som en klargjøring av hva som er forskjellen i politikk mellom en rødgrønn og en borgerlig regjering.

Resultatet av en times debatt ble noe helt annet. I stedet for en avklaring av hvor forskjellen går mellom de rødgrønne og de øvrige, så fikk TV-seerne en kakling om andre forhold. Ordskiftet ble en repetisjonsøvelse av gamle debatter, om tall og hvem som foreslo hva i tider som hører historien til. Skravling om fortidens forslag og beslutninger gir TV-seende velgere liten veiledning om hva som blir skillelinjene i tiden fremover.

Det er nesten rystende å være vitne til hvordan voksne mennesker snakker i munnen på hverandre, roper og hoier. Det er forstemmende å se at landets politiske elite mangler grunnleggende folkeskikk.

En partileder skilte seg klart ut fra kaklekoret rundt ham. Statsminister Jens Stoltenberg er som oftest i en klasse for seg når hans kolleger i de andre partiene byr opp til diskusjon. Det var han i går kveld også. Han har en sinnsro som andre bør lære av. Jens Stoltenberg har selvsagt både sterke følelser og et brennende engasjement for saker og politikk som han kjører i forgrunnen, men han opptrer på en måte som skaper inntrykk av ro og verdighet – her i klar kontrast til de kaklekjerringene av begge kjønn som omga ham i TV-panelet.

Men likevel tror folkeflertallet at hans dager som regjeringssjef vil være talte når stortingsvalget er avviklet i september neste år. For en måned siden svarte flertallet av de spurte i en TV-meningsmåling at de tror Stoltenberg vil være statsminister også etter valget. I programmet i går kveld ble det presentert en helt blodfersk måling som viser at bare 36 prosent av velgerne tror han forblir statsminister. 60 prosent av de spurte antar at Erna Solberg blir landets nye regjeringssjef.

Disse tallene samsvarer med de siste måneders partibarometre, hvor Høyre i flere målinger har større tilslutning enn Arbeiderpartiet. Samtidig som Ap er nr. 2, vaker regjeringspartnerne SV og Sp rundt sperregrensen på 4 prosent. Velgermassen er i bevegelse – mot høyre. Et stortingsvalg på linje med den siste tids meningsmålinger ville gitt massivt borgerlig stortingsflertall.

Velgernes flukt fra de rødgrønne partiene og folks forsterkede tro på at Erna Solberg blir den neste statsministeren er uttrykk for misnøye med dagens regjering og dens politikk. Frustrerte velgere ønsker forandring.

Partilederordskiftet ga ingen avklaring av hva slags regjering som vil følge av en borgerlig valgseier. Trine Skei Grande og Knut Arild Hareide gjentok kjente standpunkter om at deres partier aldri vil sitte i samme regjering som Siv Jensen.

Det kan godt tenkes at velgerne fritar dem for vankelmodigheten ved å sende både Venstre og KrF under sperregrensen for utjevningsmandater og samtidig gi Høyre og Frp rent stortingsflertall.

Da vil velgerne selv skape klarhet i det regjeringsspørsmålet hvor KrF og Venstre omgir seg med uklarhet.

E-post