Appex DM

Bernander posisjonerer seg

Ragnar Larsen Ragnar Larsen
E-post

Meldingen om John G. Bernanders avgang som adm. direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon kom uventet.

Etter bare tre år i sjefsstolen vil det derfor bli spekulert i hvorfor Bernander går av. Hans egen forklaring er grei nok. Han fratrer i NHO for å slutte seg til det teamet av barndomsvenner som i Kristiansand er i ferd med å utvikle et slags kraftverk til hjemmebruk, hvor biologisk materiale av ulike slag kan forbrennes og produsere elektrisk energi. Hovedmannen betegner selv prosjektet som en «verdensrevolusjon» og det er ikke så rart at Bernander syns det der flott å få være med på å kommersialisere en slik oppfinnelse.

Det er i mediene blitt hevdet at Bernander har fått så mye kjeft innad i NHO at han ville komme kritikerne i forkjøpet ved å fratre før det vil bli virkelig spetakkel. Kritikken mot Bernander går på at NHO i det sentrale lønnsoppgjøret i fjor var for raus i lønnstilbudet, at NHO har mistet politisk påvirkningsevne og at NHO står stille ved at det skjer lite i organisasjonen.

Det er sikkert riktig at Bernander er blitt kritisert for både det ene og andre, men det tror vi ikke er den egentlige grunnen til at han fratrer. Vi tror – og her er de bare Bernander selv som vet, vi andre får nøye oss med å tro – at han går fra borde i NHO for å posisjonere seg som statsrådkandidat etter stortingsvalget neste år.

Det skal antakelig mye til for at det ikke blir regjeringsskifte neste høst. Da blir Høyres leder Erna Solberg statsminister og trenger en dyktig partifelle som næringsminister. Her vil John Bernander være et opplagt valg. Han har vært stortingsrepresentant tidligere og også en periode nestleder i Høyre. Bernander har vært adm. direktør i et sjøforsikringsselskap i Arendal og kringkastingssjef i seks år. Med bakgrunn i NHO er han ikke mindre kvalifisert til å gå inn i Regjeringen som næringsminister om velgerne i september neste år foretrekker en borgerlig regjering.

Bernander kunne selvsagt ha fortsatt som NHO-sjef og likevel kunnet gå inn i Regjeringen, men det ville ha vært mindre heldig for regjeringspartiene idet opposisjonen da lett kunne ha fremstilt det som om det er NHO som har tiltrådt Regjeringen og overtatt næringspolitikken. Med et års pause imellom slipper Erna Solberg å høre den slags bebreidelser.

En annen sak er at NHO kanskje har godt av et lederskifte. Det kan virke som NHO er blitt en tung og treg organisasjon, som har mistet mye av sin dynamikk også overfor opinionen. Dette er noe som er skjedd over tid, men John Bernander har ikke klart å snu trenden. Derfor kan en ny kost på NHO-toppen feie vekk det som hindrer NHO i å få større gjennomslag – både i opinionen og overfor de politiske miljøene.

NHO har de senere år fått en alvorlig konkurrent i Handelens og Servicenæringenes Hovedorganisasjon, som under sitt nye navn Virke er på offensiven og verver mange medlemmer i de ekspanderende næringene hvor NHO står svakere: Servicenæringene.

Men det behøver ikke å bekymre John Bernander, som skal videreutvikle et gründerforetak i hjembyen Kristiansand før han neste høst tar sete ved Kongens Bord.

E-post