Appex DM

Gladmeldingen til Haugalandet: Over 2000 Aibel-ansatte på Risøy

FYLLES OPP: De nye kontorbyggene til Aibel på Garpaskjær fylles nå opp av stadig flere fagfolk. Foto: Svein Børresen

Gladmeldingen til Haugalandet: Over 2000 Aibel-ansatte på Risøy

Etter det «Karmsund» får opplyst av kommunikasjonsdirektør Bjørg Sandal, har Aibels virksomhet i Haugesund nå passert en milepæl: virksomheten har bikket 2000 ansatte!

– Pr torsdag denne uka har vi totalt 2057 egne ansatte i Haugesund, noen midlertidig ansatte og lærlinger inkludert, sier Sandal til «Karmsund».

Terje Emil Johannessen Terje Emil Johannessen
E-post

KANONBRA: Ordfører Petter Steen jr sier at Aibel-ekspansjonen på Risøy betyr enormt mye for byen og distriktet. Han hilser milepælen hjertelig velkommen.

-Dette er fabelaktig, sier ordfører Petter Steen jr i en kommentar og legger ikke et sekund skjul på hvor viktig dette er for byen og distriktet.

-Vi har opp gjennom alle år sagt at «det som er godt for HMV, er godt for Haugesund». Det gjelder fortsatt, selv om verftet har skiftet eierskap flere ganger opp gjennom årene. Det som er godt for Aibel, er godt for Haugesund og regionen. Den ekspansjonen som nå finner sted på Risøy, betyr ekstremt mye for oss alle i form av sysselsettingseffekt og ikke minst verdiskapingen hos de mange underleverandørene, sier Steen og bruker det folkelige uttrykket «kanonbra» når han hilser «all time high» på Risøyverftet velkommen.

Gjør regionen mer robust

Aibels ledelse har ved en rekke anledninger varslet at selskapet er inne i en omfattende rekrutteringsfase. Aibel har blant annet som målsetting å bli størst på større modifikasjoner på landanlegg og på sokkelen. Da trenger selskapet også flere estimerere og planleggere. Det finnes i dag ingen formell utdanning for folk som skal ivareta slike funksjoner. Derfor har Aibel selv tatt initiativ for å kvalifisere egne medarbeidere. Sammen med Høgskolen Stord Haugesund (HSH) har Aibel utviklet og skreddersydd et ettårig deltidsstudium innen estimering og planlegging. Dette studiet blir inkludert i  de femti stillingene som ble lyst ut før ferien.  De som ansettes vil få være med på noe helt nytt, opparbeide seg en unik kompetanse og legge et godt grunnlag for en god og lang karriere.

-Alle nyansettelser av fagarbeidere og ingeniører i Haugesund er viktig for hele regionen, sier en glad Haugesundsordfører. Han er overbevist om at de vil bidra til å gjøre regionen mer kompetansemessig robust.

Nye kontorer på Garpaskjær

Akkurat nå jobber konsernet med prosjekter til en samlet kontraktsverdi på over seks milliarder kroner. I Haugesund arbeider Aibel med design, vedlikehold, modifikasjon og bygging.  Både antall ingeniører og fagarbeidere har vokst betydelig de senere årene.  Intensjonen har vært at et økende volum ingeniørarbeid skal utføres her i Haugesund Derfor har også selskapet de seinere årene sammen med lokale eiendomsselskaper og havnevesenet utviklet betydelig ny kontorkapasitet på Garpaskjær på Risøy. Nå fylles de skritt for skritt med nyrekrutterte fagfolk. Herfra skal ingeniørene utvikle og styre Aibels mange prosjekter i inn- og utland.

Virksomhet på bred front

Ved siden av bygging av moduler til nye bygg, som plattformer og flytende produksjonsinnretninger samt moduler til oppgraderingsprosjekter, har Haugesund-avdelingen modifikasjonsansvaret for Snorre A og B-plattformene, og driver vedlikeholdsarbeidet på Kårstø. Offshoreverftet i Haugesund har en lang og velkjent industrihistorie bak seg.

En ny tilvekst til produktspekteret er den første vindplattformen som Aibel i samarbeid med ABB, «DolWin Beta». Plattformen skal stå i et stort vindparkområde på tysk sektor i Nordsjøen. Den skal ta imot vekselstrøm fra vindparker og konvertere til likestrøm, som blir sendt videre til land i sjøkabler. Aibel designer og bygger platformen, mens ABB har overordnet prosjektansvar og leverer kabel og konverteringsutstyr. «DolWin Beta» er en nedsenkbar flytende plattform som skal slepes i posisjon og settes ned på havbunnen. Den har eget boligkvarter med plass til 24 personer, helikopterdekk og to kraner. Plattformen bygges nå av en underleverandør. Utrustning skal skje ved Aibel sitt verft i Haugesund. Sommeren 2014 skal DolWin Beta slepes ut til DolWin-feltet.

Her er noen av prosjektene Aibel jobber med i dag:

Kårstø Ekspansjonsprosjekt 2010 (KEP 2010) – Oppgradering av prosessanleggene på Kårstø. Kontrakten er med Statoil.

Oseberg C – Oppgradering av slamsystemet på Oseberg C. Kontrakten er med Statoil.

Oseberg D HRSG – Aibel bytter ut eksisterende varmegjenvinningsanlegg HRSG (Heat Recovery Steam Generation ) på plattformen. Kontrakten er med Statoil.

Snorre Export Topside and Robustness-kontrakt – Aibel utfører større modifikasjonsarbeid på Snorre A og Snorre B plattformene. Kontrakten er med Statoil.

Visund Sør – Aibel gjennomfører modifikasjoner på Gullfaks C, slik at satellittfeltet Pan/Pandora kan koples til prosessanlegget på plattformen. Kontrakten er med Statoil.

Norway Capital Projects (NCP) – Større oppgraderinger på Ekofisk og Eldfisk. Kontrakten er med ConocoPhillips.

roll A LQE, Integration and Preparatory work – Større modifikasjoner, som utvidet boligkvarter, på Troll A-plattformen. Kontrakten er med Statoil.

Verftet har blitt eid av både lokale og utenlandske eiere.Sommeren 2007 tok Aibel over virksomheten, og som hele konsernet, er også verftet i stor vekst. Haugesund har nå den største virksomheten i Aibel-konsernet.

E-post