Annonsere på Karmsundavis.no

Karmsund avis er til stede på nettet. 
På Karmsundavis.no får brukerne jevn dekning av lokale saker.

Vi tilbyr per i dag 3 annonseformater. Andre annonseformater vil bli lagt til i fremtiden.

Toppbanner, vises på alle hovedseksjoner og artikler.
Plakat, vises på alle hovedseksjoner og artikler.
Knapp, vises på alle hovedseksjoner.

Annonseformater
Tilgjengelige annonseformater er gif, jpg, flash og html. Husk at flash-annonser ikke vises på iPhone/iPad/iPod.

Lyd
Lyd generert ved mouseover er ikke tilatt. Bruker må selv aktivere lyden ved klikk. Lydmerke må være synlig i annonsen.

Antall annonser per annonseplass
Vi legger inn maksimalt fire rullerende annonser per annonseplass.

Annonseplassering og størrelser