Karmsund PDF-avis 08-2015

Gratulerer, Aibel!

Morgenen etter at vi sendte forrige ukes avis i trykken, kom den særdeles hyggelige gladmeldingen om at Aibel hadde sikret seg en storkontrakt med Statoil med verdi på 8 milliarder kroner, den største kontrakten på norsk sokkel noensinne.

Les mer

«Kommentar»

Paradokser

Terje Emil Johannessen

I etterkant av Haugesund bystyres behandling av Kommunedelplan for Karmsundsgata onsdag kveld i forrige uke, er det mulig å gjøre seg noen refleksjoner over underfundighetene i det lokale politiske landskapet, et halvt år før kommunevalget.

Les mer
«Leder»

Fra vondt til verre?

Arne Andreassen

Vi har endelig fått på bordet regjeringens forslag til ny organisering av landets politidistrikter. Det har vært en lang ferd med stor nervøsitet i mange lokalsamfunn rundt om i landet. Politiets lokalapparat er et særdeles viktig trygghetspunkt i folks hverdag slik samfunnsforholdene har utviklet seg. Derfor er det meget forståelig at denne nyorganiseringen får stor oppmerksomhet og utløser mange reaksjoner rundt om.

Les mer

«Kommentar»

Brutalt

Terje Emil Johannessen

Ole Bernt Thorbjørnsen har fått en festlig start som råfersk rådmann i Haugesund kommune. Halvannen måned etter sin tiltredelse måtte han legge fram et foreløpig regnskapsresultat som viser at kommunen hadde et underskudd på 63,3 millioner kroner i 2014.

Les mer