Arkiv


«Leder»

En god start!

Arne Andreassen

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner besøkte Haugalandet mandag. Temaet var blant annet kommunereform og han etterlot seg en prisverdig bekreftelse på at vi nå […]

Les mer

«Kommentar»

Plass for flere?

Terje Emil Johannessen

Haugesund kommune hadde ifjor 3,4 millioner ubrukte statlige flyktningekroner. Året før var «overskuddet» på flyktningeregnskapet enda høyere. Vi snakker om ubrukte ressurser beregnet på et helt konkret formål: integrere mennesker som trenger beskyttelse og et nytt liv hos oss.

Les mer