Nils Sørhaug - Vi søker bilmekaniker
Appex DMMusikkanmeldelser
Boliger til salgs Eiendomsmegler A


Folkemusikarane i Haugesund feira seg sjølve

Leiken Spelemannslag inviterte laurdag til jubileumsfest på Kvalatun i Haugesund. Det har gått 20 år sidan Haugesund Mållag og ungdomslag starta opp Folkemusikkskulen og samstundes fyller Leiken Spelemannslag 30 år! Folkemusikkmiljøet i Haugesund blømer framleis og hadde god grunn til å feira seg sjølve. Les mer