«Kommentar»

Tøffe øvelser

Terje Emil Johannessen

Bystyret i Haugesund er vel det kommunestyret på Haugalandet som sliter tyngst ved inngangen til 2015. Trass i en rekke anstrengelser de seinere årene, har ikke kommunens politiske og administrative ledelse klart å skape samsvar mellom inntekter og utgifter.

Les mer

«En overlapper»

Snart klare for EM

Svein Olav Hansen

Og så var vi heldigvis gjennom denne triste fotballhelgen. En av disse helgene som er viet landslagsfotball. Naturligvis er det for oss norske knyttet en […]

Les mer

«Sideblikk»

Medienes opprinnelse

Frank Krogh Kongshavn

Charles Darwin tok ikke for seg media i sin berømte bok Artenes opprinnelse – det hadde ikke hengt på greip. Men det hadde vært interessant å høre hvordan han ville anvendt evolusjonsteorien på dagens mediesituasjon.

Les mer