«Kommentar»

Dyrk studentene!

Terje Emil Johannessen

Teoretisk kunnskap og tekniske og operative ferdigheter på høyt nivå er nøkkelen for alt arbeidsliv som skal sikre oss arbeid i framtiden, ikke minst her på Haugalandet slik vårt næringsliv er satt sammen. På en rekke områder er vi i front av norsk kompetanse. Det vinnes markedsandeler, våre kjernebedrifter får et sterkere fotfeste.

Les mer

«Sideblikk»

Nødt eller sannhet

Frank Krogh Kongshavn

I forrige uke sa et tilnærmet enstemmig styre i KUF nei til å få en oppklaring i tvisten mellom HKE og HKV. Mon tro om de hadde stemt annerledes hvis de hadde satt seg inn i saken.

Les mer

«Synsing»

Hasta la vista 

Lasse Skjoldal

Gjennom mange år nå har vi slitt med en såkalt mandagsbil. Helt fra første dag begynte problemene å melde seg med ulyder i dashbordet, seter […]

Les mer