«Kommentar»

Terje Emil Johannessen

Utblåsing

Også journalister og redaktører bryr seg om livet i lokalsamfunnet og engasjerer seg i saker og aktiviteter de er opptatt av i fritids- og privatlivet sitt. Du finner dem over hele fjøla av frivillig og ideelt arbeid. Tilbake på jobb er det viktig for alle oss som har et slikt yrke å ha tunga beint i munnen i forhold til alt det hjertet er fullt av. Skal vi ha integriteteten vår på plass som bladfyker, må vi holde våre private gjøremål på armlengdes avstand, uansett ideelle formål og gode hensikter. Les mer


«Kommentar»

Svar til Nesheim

Terje Emil Johannessen

Godeste Ole Henrik Nesheim! Når undertegnede skriver kommentarer i Karmsund Avis, er det selvsagt i egenskap av redaktør. Det er tolv år siden jeg forlot lokalpolitikken i Haugesund. Jeg tilhører i dag intet nettverk, deltar ikke i noen partimøter og frekventerer ingen ordførerkontorer i noen annen rolle enn journalist. Min agenda er å tjene leserne mine på hele Haugalandet.

Les mer

«Kommentar»

Historieløs og korttenkt

Terje Emil Johannessen

Det diskusjonen om kommunereform først og fremst dreier seg om er vi ønsker en mer fornuftig bruk av våre felles ressurser. Dernest handler det selvsagt om demokrati.

Les mer

«Kommentar»

Kloakk 2-3-4

Terje Emil Johannessen

Tidligere eier av Tuhauggt. 2 i Haugesund, Dan Jørgen Hansen, er en kjernekar, ei ærlig sjel som, i den tiden jeg har lært ham å kjenne i rollen som journalist og redaktør i Karmsund Avis, har vært opptatt av ryddighet og av å gjøre opp for seg. Nå er han nok en gang plassert i sjakk-matt etter redegjørelsen som leder av teknisk drift i Haugesund kommune, Olav Heimdal, ga i formannskapet for snart to uker siden.

Les mer

«Kommentar»

Flaks?

Terje Emil Johannessen

Vi hadde sett for oss en nasjonaldag med plaskregn, gjennomvåte unger, fortvilte bunadsbærere og skuffede lokale 17.mai-komitéer og ymse andre festkomitéer som hyttet mot himmelen og gråsorte skyer. Værmeldingene var deprimerende helt til rett før leggetid sein lørdag kveld, skjønt selv da var ikke værmelderne enige om det ble mørk sky med tre dråper eller lys sky med to dråper under sol, en overgang til bygevær. Kom bygene på galt tidspunkt, var det like gale for alle oss som hadde pyntet oss. Vi var forberedt på det verste.

Les mer

«Kommentar»

Slutt nå?

Terje Emil Johannessen

Fredag markerte vi over hele landet at det har gått 70 år siden den 2. verdenskrigen tok slutt. Også her på Haugalandet ble dagen godt markert med en rekke arrangementer i regi av Forsvarsforeningen med samarbeidspartnere. Noen få gjenlevende veteraner fra krigen ble hedret samtidig som norske veteraner fra norske kontigenter i fredsbevarende styrker fikk sin velfortjente oppmerksomhet. Det var bra.

Les mer

«Ikke på forsiden»

Kloakk

Terje Emil Johannessen

Lesere som har fulgt med oss ei stund, har lest hva vi har skrevet om den ulykkelige huseieren i Tuhauggata 2 i Haugesund, Dan Jørgen Hansen. Etter å ha kjøpt denne kombinerte boligen og forretningslokalet i sentrum, oppdaget han til sin store forskrekkelse at kloakken ut av huset var spons tett.

Les mer

«Kommentar»

Til Fridtjof

Terje Emil Johannessen

Det har gått 33 år siden jeg forlot jobben som leder av Utekontakten i Haugesund. Beslutningen kom etter sju år med ganske tøff arbeidsbelastning. I en mellomstor by med et voksende rusmiddelproblem, lever byen på heldøgnsbasis og langt bortenfor tariffestet arbeidstid og arbeidsmiljølovens overtidsbestemmelser.

Les mer

«Kommentar»

Næsse og makt

Terje Emil Johannessen

De fleste av oss fikk med seg Simon Næsses leserinnlegg i HA fredag 27. mars. Under tittelen «En veik storkommune» raljerer han med dem som mener at Haugalandet får mer makt om kommunegrensene endres og antallet kommuner blir færre.

Les mer

«Kommentar»

Paradokser

Terje Emil Johannessen

I etterkant av Haugesund bystyres behandling av Kommunedelplan for Karmsundsgata onsdag kveld i forrige uke, er det mulig å gjøre seg noen refleksjoner over underfundighetene i det lokale politiske landskapet, et halvt år før kommunevalget.

Les mer

«Kommentar»

Brutalt

Terje Emil Johannessen

Ole Bernt Thorbjørnsen har fått en festlig start som råfersk rådmann i Haugesund kommune. Halvannen måned etter sin tiltredelse måtte han legge fram et foreløpig regnskapsresultat som viser at kommunen hadde et underskudd på 63,3 millioner kroner i 2014.

Les mer

«Kommentar»

Heia Vea!

Terje Emil Johannessen

Det er bare å gratulere den flotte dugnadsgjengen i Vedavåg Idrettslag med gjennomslaget for storhallprosjektet sitt.

Les mer

«Kommentar»

Fornuft & følelser

Terje Emil Johannessen

Det er bare å akseptere at den tiltakende diskusjonen om ny kommunestruktur på Haugalandet først og fremst handler om følelser, om identitet og innbyggernes egen forståelse for hva som er fornuftige demokratiske rammer omkring deres eget liv. Medbestemmelse er viktig for hver og én av oss og det vil alltid være ei følelsesmessig grense for hvor langt det er mulig å strekke seg geografisk om oversikten skal beholdes.

Les mer

«Kommentar»

En som brydde seg

Terje Emil Johannessen

De som kjenner meg, vet at jeg har en mangslungen bakgrunn og har jobbet høyt og lavt i samfunnet vårt. Begge deler har vært et privilegium i den forstand at uten å vite om livet og realitetene på gata, har enhver som er politisk aktiv et snevert utsyn.

Les mer

«Kommentar»

Berit Aases beste

Terje Emil Johannessen

Haugesundsdama Berit Aase er et grepa kvinnfolk som jeg har stor respekt for: Hun har gjennom mange år i offentligheten laget seg en personlig profil og et ståsted som mange har sans for. I all hennes kvinnelighet, tradisjonelle kjønnsrolle og ikke minst med hennes munnrappethet er hun en av få kvinnelige orginaler i Haugesund.

Les mer

«Kommentar»

Hvem tar ballen?

Terje Emil Johannessen

Jeg var til stede på rådsmøtet i Haugaland Vekst IKS fredag og gledet meg over at den regionale dialogen er skikkelig på gang igjen. ORK er gravlagt. Rådet i Haugaland Vekst har et potensial som initiativtaker og drivkraft som vi faktisk har savnet i noen år.

Les mer

«Kommentar»

Utropstegn.

Terje Emil Johannessen

Alle som er opptatt av Haugalandets framtid og muligheter står foran en spennende tid. Bakenfor oppbremsingen i oljeinvesteringene på norsk sokkel og alt det skaper av usikkerhet for tunge bedrifter i hele storregionen, foregår det heldigvis ting på politisk arena der beslutningene kan betyr mye positivt for oss.

Les mer

«Kommentar»

Luft under vingene

Terje Emil Johannessen

Det var svært mange interessante synspunkter og vinklinger på Haugaland Vekst’s Agenda-seminar i Maritim Hall på torsdag. I forhold til den hengemyra av lokal regional debatt vi har vært gjennom de seinere månedene om framtidig kommunestruktur, var det befriende endelig å få luft under vingene.

Les mer

«Kommentar»

Prisverdig initiativ

Terje Emil Johannessen

Torsdag i forrige uke markerte vi 25-årsdagen for FN’s barnekonvensjon. Den ga barns rettigheter en sterkere stilling, men det finnes vel knapt noen fagfolk her i landet som mener at jobben er gjort, tvert om. Bare i høst har vi vært vitne til flere tragiske saker som forteller noe om at vold og seksuelle overgrep fortsatt ødelegger oppveksten til mange barn og unge her i landet.

Les mer

«Kommentar»

Tøffe øvelser

Terje Emil Johannessen

Bystyret i Haugesund er vel det kommunestyret på Haugalandet som sliter tyngst ved inngangen til 2015. Trass i en rekke anstrengelser de seinere årene, har ikke kommunens politiske og administrative ledelse klart å skape samsvar mellom inntekter og utgifter.

Les mer

«Kommentar»

Byens sjel

Terje Emil Johannessen

Langt fra alle var der. Haugesund kommunes budsjettkutt kommende år rammer mange ideelle krefter i bysamfunnet – langs hele den sosiale skalaen fra bunn til topp. Kanskje bare halvparten av de som skulle være oppriktig forbannet av dem stilte i høringen i bystyresalen onsdag ettermiddag.

Les mer

«Kommentar»

Heia HIL! Heia folk!

Terje Emil Johannessen

Haugesund Idrettslag fortjener et stort kompliment. Lørdagens Djupadalt var imponerende. Det kreves mye for å avvikle et arrangement med nærmere 1600 deltakere innenfor ei ramme på 2-3 timer.

Les mer

«Kommentar»

Noen krysser i margen

Terje Emil Johannessen

Da regjeringspartienes lokale stortingsepresentanter hadde lekket ut de få haugalanske godbitene fra statsbudsjettet før de avholdt pressekonferanse på HSH midtveis i forrige uke, var det nesten meningsløst å være til stede.

Les mer

«Kommentar»

Hvor er staten?

Terje Emil Johannessen

Karmsund Avis har ved flere anledninger vært opptatt av hvordan det er mulig å møte svingningene i offshorenæringen med aktive mottiltak fra statens side. Når bråstoppene med jevne mellomrom kommer, er det deprimerende å være vitne til hvilke negative konsekvenser det har for tusenvis av gode og pliktoppfyllende arbeidstakere langs Vestlandskysten.

Les mer

«Kommentar»

Snorre-fest

Terje Emil Johannessen

Haugesund på 60-tallet var i et brytningstid mellom gammelt og nytt. Byens ungdom valgte seg nye verdier og uttrykksformer, sterkt påvirket av hva som skjedde innenfor populærmusikken på Kontinentet, spesielt i England.

Les mer

«Kommentar»

Umusikalsk

Terje Emil Johannessen

I en svært tidlig fase av diskusjonen om morgendagens kommunestruktur var det uforståelig at Haugesund Høyre sendte sine sannsynlige ordfører- og varaordførerkandidater ut i media med en dynamittladning som får alle kaffikopper til å skvulpe over i de politiske miljøer på Haugalandet.

Les mer

«Kommentar»

Dialog helt nødvendig.

Terje Emil Johannessen

Se på denne mulige framtidsskissen utarbeidet av Statens Vegvesens planleggere i vår region. Den har vært kjent lenge som en av flere alternativer de har illustrert for kryssing av Karmsundet for å avlaste dagens Karmsund Bru.

Les mer

«Kommentar»

Svar fra et glasshus

Terje Emil Johannessen

Det er alltid greit å få flere folk på banen når vi skal diskutere saker vi er opptatt av. Det skjer nå etter at jeg ved et par anledninger de siste ukene har kommentert avisinnlegg fra Karmøy Arbeiderpartis Simon Næsse og etterlyst mer substans og dypere analyse i hans redegjørelse om partiets nei til å delta i en utredning om framtidig kommunestørrelse på Haugalandet.

Les mer

«Kommentar»

Svar til Næsse

Terje Emil Johannessen

For to uker siden kommenterte jeg Simon Næsses og Karmøy Arbederpartis holdning til kommunesammenslåing på Haugalandet. I forrige utgave av avisa svarer Simon Næsse meg.

Les mer

«Kommentar»

Viktig skritt for Husøy

Terje Emil Johannessen

Det har gått minst 16-17 år siden Haugesund bystyre i behandlingen av den forrige kommuneplanen – under stor mostand fra lokalt næringsliv – besluttet at det var ønskelig å flytte trafikkhavnen fra Risøy til Husøy på Karmøy.

Les mer

«Kommentar»

Gamle fordommer

Terje Emil Johannessen

Det er bare å la seg forundre over at en så ung og fremmadstormene karmøypolitiker som Simon Næsse er, allerede har meldt seg ut av den diskusjonen som nå må komme om morgendagens kommunestruktur på Haugalandet.

Les mer

«Kommentar»

Dyrk studentene!

Terje Emil Johannessen

Teoretisk kunnskap og tekniske og operative ferdigheter på høyt nivå er nøkkelen for alt arbeidsliv som skal sikre oss arbeid i framtiden, ikke minst her på Haugalandet slik vårt næringsliv er satt sammen. På en rekke områder er vi i front av norsk kompetanse. Det vinnes markedsandeler, våre kjernebedrifter får et sterkere fotfeste.

Les mer

«Kommentar»

Reiulf Steen

Terje Emil Johannessen

Reiulf Steen har forlatt oss. For min generasjon var han et stort og viktig menneske, en politiker som løftet følelsene og intellektet vårt langt bort […]

Les mer

«Kommentar»

Skuddet

Terje Emil Johannessen

Det var noe uforløst med kampen. 
Ethvert kroppsfiber ventet på noe mer, at noe vidunderlig skulle skje.

Les mer

«Kommentar»

Heia Karmøy Ap!

Terje Emil Johannessen

Dagen etter at Regjeringen la fram kommuneproposisjonen og der presenterte en plan for en kommuneform i denne stortingsperioden, oversender Karmøy Arbeiderparti en pressemelding der de meddeler at de mener at Karmøy kommune har en optimal størrelse.

Les mer

«Kommentar»

Kvalmen

Terje Emil Johannessen

Det er sjelden jeg velger å kommentere enkeltpersoner i denne spalten. Denne uken skal jeg gjøre et unntak.

Les mer

«Kommentar»

Forny dagen!

Terje Emil Johannessen

Mange kommentatorer liker å harselere med 1. maidagens berettigelse og misjon i dagens Norge. De har liten sans for at landet vårt fortsatt skal markere arbeidernes kampdag som hellig- og fridag. De vil ha «minoriteten» vekk fra fridagen og gatene, tilbake på jobb.

Les mer

«Kommentar»

Plass for flere?

Terje Emil Johannessen

Haugesund kommune hadde ifjor 3,4 millioner ubrukte statlige flyktningekroner. Året før var «overskuddet» på flyktningeregnskapet enda høyere. Vi snakker om ubrukte ressurser beregnet på et helt konkret formål: integrere mennesker som trenger beskyttelse og et nytt liv hos oss.

Les mer

«Kommentar»

De som er nederst

Terje Emil Johannessen

Gjennom et langt liv har jeg vært opptatt av det sosiale sikkerhetsnettet for ungdom som er i drift. Mange av dem ferdes blant tynne hinner mellom kaos og en gjengs oppvekst. Passerer de grensa til krise, er risikoen stor for at de begynner å ruse seg og sklir inn i en sosial uønsket løpebane med sosial utstøting som resultat.

Les mer

«Kommentar»

Rokstads lettelse

Terje Emil Johannessen

Søndag ble sesongen avrundet for Haugaland Håndball i Sysco Arena. Duellen med Viking og uavgjortresultatet kampen endte opp i, pluss andre sluttresultater, førte til at stavangerlaget kapret kvalifiseringsplass, mens HHK blir værende i 1. divisjon.

Les mer

«Kommentar»

Hvem vil stille?

Terje Emil Johannessen

Det er nå elleve år siden jeg forlot kommunepolitikken i Haugesund etter mange års engasjement, også i den daglige politiske ledelsen på Rådhuset. Den viktigste gevinsten var å få så mye tid tilbake til meg selv og familien. Til de mange som har spurt meg om hvordan jeg opplevde dette, har jeg svart at «livskvaliteten kom tilbake».

Les mer

«Kommentar»

Hvor er kompromisset?

Terje Emil Johannessen

I forrige uke intervjuet jeg Rolf L. Sjursen om det pågående arbeidet med veivalg i Regional plan for areal og transport på Haugalandet. Styrelederen i Haugesundregionens næringsforening har deltatt i prosjektgruppen som server den politisk sammensatte styringsgruppen. Med den hatten på hodet har han svært mye på hjertet – ikke minst en rekke motforestillinger til de premissene og føringene som planleggerne har lagt på bordet.

Les mer

«Kommentar»

8. mars med gammel sak

Terje Emil Johannessen

Det er 8. mars på lørdag. I skrivende stund vet jeg ikke om det finnes miljøer på Haugalandet som planlegger å markere denne årlige kvinnedagen. I landets største byer vil det helt sikkert skje, og da med en hovedparole som kunne ha vært hentet ut fra kvinnekampen på 70-tallet: Forsvar abortloven – nei til reservasjonsrett!

Les mer

«Kommentar»

Fløtekakespørsmål

Terje Emil Johannessen

Horisont-programmet på TV Haugaland onsdag i forrige uke var en samtale med sentrale politikere på Haugalandet om arbeidet med Regional plan for areal og transport på Haugalandet. Det var en så snill samtale at jeg må betegne den som en «fløtekakesamtale».

Les mer

«Kommentar»

En umulig tanke?

Terje Emil Johannessen

Fra tid til annen er jeg ganske frustrert over at verken sentrale politikere eller næringslivsfolk med oversikt og utsyn ikke griper tak i åpenbart fornuftige prosjekter.

Les mer

«Kommentar»

Hodepinen

Terje Emil Johannessen

Alle sentrale politikere på Haugalandet er nå på vei inn i ei grundig og vanskelig tenketid når det gjelder utbyggingen av vegsystemene i regionen. Bompengepakken er langt fra tilstrekkelig til å finansiere alle ønskemål.

Les mer

«Kommentar»

Morsdag

Terje Emil Johannessen

Det er morsdag på søndag. Derfor er det på tide å skrive en hilsen til alle morene våre; alle dere mjuke og varme voksne jenter som bærer familiene på sine skuldre og som strekker seg lenger enn langt for at alle skal ha det bra.

Les mer

«Kommentar»

Hva skal vi spise imorgen?

Terje Emil Johannessen

Finn Roar Bruun, leder av organisasjonen Naturviterne, skrev denne uken en kronikk i Aftenposten om jordvern som minnet meg om et tema jeg har tenkt på lenge, men aldri egentlig har engasjert meg aktivt i.

Les mer

«Kommentar»

Historieskriving

Terje Emil Johannessen

Når historier skal fortelles, er det ikke alltid alt som kommer fram. Viktige nyanser forsvinner fort når de store linjene trekkes. Etter hvert som tiden går, forsvinner de også fort bakenfor horisonten. For menneskene som var involvert, kan det oppleves som litt sårt at de blir gjort usynlige.

Les mer

«Kommentar»

En bestilling

Terje Emil Johannessen

Gunnar Johan Løvviks tid som kultursjef i Haugesund kommune ebber ut. Han nærmer seg med raske skritt 67 år og i samråd med rådmann og […]

Les mer

«Kommentar»

Gratulerer med dagen, Kolbein!

Terje Emil Johannessen

Denne uka passerer Kolbein Falkeid 80 år og det er all grunn til å stanse opp ved hva lektoren, lyrikeren og ordkunstneren har betydd for oss haugalendinger de siste femti årene.

Les mer

«Kommentar»

Det nytter å bry seg

Terje Emil Johannessen

Det er alltid godt å oppleve unge mennesker som brenner for en mer rettferdig verden midt oppe i vår velstand. I vår nære hverdag her på Haugalandet er det sannelig ikke mange under 25 år som gjør seg offentlig synlige for de har et idealistisk ærend og fordi de bryr seg om den undertrykkingen som i ulike former rammer millioner av mennesker rundt om på kloden. Men de finnes.

Les mer

«Kommentar»

Unger dengang og nå

Terje Emil Johannessen

REFLEKSJON: Som småunge husker jeg at vi i Ginagjengen som skulle på den obligatoriske søndagskinoen i Festiviteten, i desember alltid dro hjemmenfra en halv time […]

Les mer

«Kommentar»

Mye å ta tak i

Terje Emil Johannessen

Folkemøtet på Norheim onsdag i forrige uke fortalte meg flere ting. Viktigst er opplevelsen av at Karmøy kommune har en politisk og administrativ ledelse som er på bakfoten både i forhold til eldrebølgen og til Samhandlingsreformen.

Les mer

«Kommentar»

Redselen for glemmeboka

Terje Emil Johannessen

Jeg var med på kulturkvelden Bjørn Toft og gode samarbeidspartnere arrangerte på Staalehuset i Haugesund fredag kveld. Det var kommet folk inn fra byen og […]

Les mer

«Kommentar»

Respekt

Terje Emil Johannessen

Jeg takker og bukker for at byhistoriker Morten Hammerborg i arbeidet med foreløpig siste utgave av Haugesunds byhistorie valgte å ta tak i det fullstendig […]

Les mer

«Kommentar»

Et klapp på skulderen

Terje Emil Johannessen

Som daglig leder for prosjektet fikk Odd Erik Salvesen en solid nesestyver da Flotmyr Utbygging AS møtte veggen og måtte avslutte arbeidet med det moderne […]

Les mer

«Kommentar»

Mannen i kulissene

Terje Emil Johannessen

Gjennom et liv er det en berikende gave å treffe på enkeltmennesker som du i hverdagen ikke kjenner så godt personlig og som du også […]

Les mer

«Kommentar»

Hva kan dere si ja til?

Terje Emil Johannessen

Grønberg Eiendoms planer om konsentrert boligbebyggelse nordøst på Solvang i Haugesund er egentlig et ideelt prosjekt for lokale politikere og planleggere som har hatt fortetting […]

Les mer

«Kommentar»

30 år i folkets tjeneste

Terje Emil Johannessen

Etter hvert som tiårs-bolkene tilbakelegges i Haugesunds kulturelle og sosiale liv, er det lett å bruke viskelær på fortiden. Når det gamle Slakthuset i disse […]

Les mer

«Kommentar»

Et énøyd formannskap

Terje Emil Johannessen

Lokalpolitikk er stundom ei merkelig greie. Av og til bankes saker gjennom i folkevalgte organer uten en refleksjon eller for den saks skyld: refleks.

Les mer

«Kommentar»

En hyllest til dristigheten

Terje Emil Johannessen

At Ølen Betong åpner landets mest moderne betongfabrikk i næringsparken på Gismarvik er i seg selv en gladnyhet som må omtales og applauderes. Selvsagt ligger […]

Les mer

«Kommentar»

Folk tror forgjeves

Ragnar Larsen

Overskriften handler ikke om livssyn eller gudstro, men om mange menneskers – og særlig politikeres – tro på at sentralisering og fjernstyring er en god […]

Les mer

«Kommentar»

Fra galt til verre

Ragnar Larsen

Siden dagens regjering kom til makten for åtte år siden, er tallet på statsansatte steget med 22 000. Dette fremgår av statens egne tall, sammenstilt for […]

Les mer

«Kommentar»

Karmøy stor nok

Ragnar Larsen

Samhandlingsreformen gir landets kommuner et gradvis voksende ansvar for folks helse og omsorgsbehov. Fra og med 2016 plikter kommunene også å stille med en mer […]

Les mer

«Kommentar»

Rom for frivillige

Ragnar Larsen

Det har i det siste vært mye politisk preik om velferdsstaten og den såkalte norske modellen. Av og til får en inntrykk av at det […]

Les mer

«Kommentar»

Bilen er en venn

Ragnar Larsen

Tingrettsdommer Per Annstein Aarvik er en modig mann. Han trosser den politiske korrekthet og utroper i en avisartikkel privatbilen som «Menneskets beste venn». Dommeren i […]

Les mer

«Kommentar»

Greske idealer

Ragnar Larsen

Det er noe eiendommelig over den politiske styringskulturen i Haugesund kommune. Hver gang rådmannen slår en lissepasning til politikerne for å rette opp en skakkjørt […]

Les mer

«Kommentar»

Rødt LO, blått folk

Ragnar Larsen

Så er LO-kongressen over og den viktigste hovedsammenslutningen av norske arbeidstakere har gjort sine valg – både i den ene og andre forstand. Valget av […]

Les mer

«Kommentar»

Offentlig sløsing

Ragnar Larsen

Sløsing med offentlige midler er ikke noe nytt. Dette har skjedd nær sagt til alle tider og forekommer så vel på statlig hold som i […]

Les mer

«Kommentar»

Politikk i drivhus

Ragnar Larsen

Når Arbeiderpartiet torsdag samles til et firedagers landsmøte i Oslo, burde Forbrukerombudet ha grepet inn mot det misvisende navnet: Det er jo ingen arbeidere der! […]

Les mer

«Kommentar»

Rødt løfte i det blå

Ragnar Larsen

Statsrådene Liv Signe Navarsete og Trond Giske gjestet Vestlandet for et par uker siden med lekkasjer fra Nasjonal Transportplan om at Regjeringen i sitt forslag […]

Les mer

«Kommentar»

Mas om illusjon

Ragnar Larsen

Statsråd Inga Marte Thorkildsen har fått mye og høyst fortjent kritikk for sine 8. mars- uttalelser til Aftenposten om at det ikke er like verdifullt […]

Les mer

«Kommentar»

Dans på kistelokk

Ragnar Larsen

Norge er et land hvor de ansvarlige for rikets og innbyggernes sikkerhet kan forsømme seg så grovt at 77 mennesker myrdes – uten at det […]

Les mer

«Kommentar»

Styring savnes

Ragnar Larsen

Haugesund kommune gikk med underskudd i fjor. Driftsresultatet ble negativt, forteller Haugesunds Avis. Underskuddet kom på 15 millioner kroner Kommunenes Sentralforbund anbefaler å styre mot […]

Les mer

«Kommentar»

Truet miljø på Karmøy

Ragnar Larsen

Tilhengerne av å vandalisere Karmøyheiene rører på seg igjen. Vi trodde denne saken var lagt død for alltid etter at en bred og massiv folkeaksjon […]

Les mer

«Kommentar»

Hodeløst svermeri

Ragnar Larsen

Enkelte kretser i Kopervik er i ferd med å sette ny norsk rekord i historieløst tankespinn ved å arbeide for at landsforræderen Asbjørn Sunde skal […]

Les mer

«Kommentar»

Kraft til blodpris

Ragnar Larsen

Hva slags uttrykk ville du, kjære leser, bruke hvis du egentlig kunne kjøpe noe til en lav pris, men hvor leverandøren beregner seg så mange […]

Les mer

«Kommentar»

Fortsatt sløsing

Ragnar Larsen

Næringslivets Hovedorganisasjon publiserte tidligere i uken en rapport som viser at norske kommuner har et stort potensial for effektivisering av driften. Analysen påviser at hvis […]

Les mer

«Kommentar»

Forfedre i fattigdom

Ragnar Larsen

NRK-serien «Hvem tror du at du er?» dreier seg bare i det ytre om slektsforskning. Kjentfolk på leting etter sine røtter bringer også det norske […]

Les mer

«Kommentar»

Byen som brubygger

Ragnar Larsen

Ordfører Petter Steen jr. berørte i sin tale ved nyttårsmottakelsen 1. nyttårsdag Haugesunds rolle som brubygger – både i overført betydning og i faktisk forstand. […]

Les mer

«Kommentar»

Tid for opprør

Ragnar Larsen

Einar Gerhardsen driftet velferdssamfunnet med 250 000 offentlig ansatte, Jens Stoltenberg trenger 800 000. Dette har ikke bare med monopolisert og følgelig ineffektiv produksjon av velferdstjenester å […]

Les mer

«Kommentar»

Mengele i reprise

Ragnar Larsen

Innleggelse på offentlige sykehus er en risikosport i Norge. Tusenvis av pasienter overføres årlig til begravelsesbyråene. De fleste sykehusdødsfall har sin naturlige forklaring, men mange […]

Les mer

«Kommentar»

Sex ikke noe nytt

Ragnar Larsen

Roger Ingebrigtsen og hans eks-seksuelle forhold til en tenåring har vært de siste dagers desiderte snakkesak i det offentlige ordskiftet. Saken har etter vår vurdering […]

Les mer

«Kommentar»

Sak for velgerne

Ragnar Larsen

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité avsluttet mandag 22. juli-høringene med å utspørre statsminister Jens Stoltenberg. Komiteen ble neppe særlig klokere av de svarene den fikk. Fem […]

Les mer

«Kommentar»

Blå sosialisme

Ragnar Larsen

Et niårig samarbeid mellom Høyre og Fremskrittspartiet i Haugesund bystyre kan være omme. Budsjettdrøftelsene mellom de to partiene er brutt sammen. Fremskritterne har forpliktet seg […]

Les mer

«Kommentar»

Borger-Ap-krig

Ragnar Larsen

Det er borgerkrig i Arbeiderpartiet – ikke bare i Haugesund, men også i Stavanger. Fra Stavanger meldes det at Arbeiderpartiet i byen har innledet forberedelser […]

Les mer

«Kommentar»

Kutt på feil sted

Ragnar Larsen

Kommuneøkonomien blir stadig strammere. Regjeringens selvskryt stemmer ikke. Rådmenn og kommunepolitikere vrir seg for å finne budsjettposter hvor det kan kuttes for å redde kommunens […]

Les mer

«Kommentar»

Behov for alternativ

Ragnar Larsen

Haugesund bystyre ble onsdag i forrige uke åsted for en selsom tildragelse: Ordføreren fikk kjeft for å være for aktiv. Eller for at han fremmet […]

Les mer

«Kommentar»

Karmøy viser vei

Ragnar Larsen

I forrige ukes Karmsund fikk leserne vite at Karmøy er på norsktoppen i ansvarsfylt forvaltning av folkes skattepenger. Bare én av landets 430 kommuner (Larvik) […]

Les mer

«Kommentar»

Fortsatt feil kurs

Ragnar Larsen

Regjeringens forslag til statsbudsjett er ikke egnet til å fremkalle de helt sterke reaksjonene. Det var heller ikke å vente når Regjeringen har laget et […]

Les mer

«Kommentar»

Nytteløs bytvang

Ragnar Larsen

Norge er antakelig det eneste land i den vestlige kulturkrets hvor det opprettes offentlige organer med det eneste formål å undergrave folkestyret. Vi sikter her […]

Les mer

«Kommentar»

Helt sykt monopol

Ragnar Larsen

Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre møtes med forventninger han ikke er i stand til å innfri. Så lenge Regjeringen fastholder statens enerett til sykehusbehandling […]

Les mer

«Kommentar»

KrF på hjemvei

Ragnar Larsen

Når Kristelig Folkeparti etter strategikonferanse og landsstyremøte i helgen har valgt å innestå for at borgerlig stortingsflertall også vil lede til borgerlig regjering, har enkelte […]

Les mer

«Kommentar»

Styrket oppsyn

Ragnar Larsen

Det er mye en skal høre før ørene ramler av: Forleden dag fortalte NRK at eks-ministre mener Riksrevisjonen «stikker kjepper i hjulene for statsråder som […]

Les mer

«Kommentar»

Velferdsmonopol

Ragnar Larsen

Når Fagforbundet har tatt ut 79 omsorgsarbeidere ved privatdrevne sykehjem i Oslo, Asker og Bergens-området i streik, er det ikke for å skaffe bedre vilkår […]

Les mer

«Kommentar»

Aviser i uniform

Ragnar Larsen

Haugesunds Avis har fått nye eiere. Noen spør seg om det får følger for avisens redaksjonelle orientering at den nå blir en del av A-pressen. […]

Les mer

«Kommentar»

Stivnet jubilant

Ragnar Larsen

Tirsdag var det 125 år siden Det norske Arbeiderparti ble stiftet. Partiet har i 75 av disse årene vært den førende samfunnskraft. Folk er blitt […]

Les mer

«Kommentar»

Folk uten skamvett

Ragnar Larsen

22. juli-kommisjonens kritikk mot landets myndigheter og tryggingsapparat ble langt mer massiv og nådeløs enn de fleste kunne ha forestilt seg på forhånd. Vi leter […]

Les mer

«Kommentar»

Menneske foran stat

Ragnar Larsen

Det ble i forrige uke kjent at Janne Haaland Matlary, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo har meldt seg inn i Høyre. Hun var […]

Les mer

«Kommentar»

Naboer på kant

Ragnar Larsen

Det skurrer i det interkommunale samarbeidet på Haugalandet. Haugalandsrådet, som besto av ordfører og rådmann i hver kommune, er nedlagt. Det kan kanskje være like […]

Les mer

«Kommentar»

Høyre-folk blir lei seg

Ragnar Larsen

Det var noe symbolsk over den offisielle åpningen av fylkesvei 47 mellom Norheim og Raglamyr mandag formiddag, hvor fylkesordfører Janne Johnsen (H) forrettet høytideligheten sammen […]

Les mer

«Kommentar»

Rasehat i Skudenes

Ragnar Larsen

Når EM i fotball fredag sparkes i gang som start på en drøyt tre uker lang fotballfest, frykter vi at andre forhold enn de sportslige […]

Les mer

«Kommentar»

Ondsinnet sykehus

Ragnar Larsen

Så godt som alle vet at tobakksrøyking er helseskadelig. Likevel er det mange som røyker, men antallet blir stadig lavere. I løpet av én generasjon […]

Les mer

«Kommentar»

Enkel og god skole

Ragnar Larsen

Vi sitter her med klassebildet fra vår egen grunnskole etter å ha lest bekymringsmeldinger i mediene om hvilke uhyrligheter som vil ramme Karmøy-skolen når skolebudsjettet […]

Les mer

«Kommentar»

I dårlig selskap

Ragnar Larsen

Markeringen av 1. mai fikk en eiendommelig innretning i Haugesund: Mange av de budskap, appeller og paroler som kom til syne var rettet mot Arbeiderpartiet […]

Les mer

«Kommentar»

Krav gir resultat

Ragnar Larsen

«Tøffe NAV-krav har gitt fire ganger så mange i jobb» var overskriften på en nyhetsreportasje i Aftenposten forleden. «Arbeid med bistand» er et arbeidsmarkedstiltak som […]

Les mer

«Kommentar»

Korrupt ukultur

Ragnar Larsen

Organisasjonen Transparency International har siden starten i 1993 hvert år satt opp en indeks over verdens land målt etter nivået av korrupsjon. Transparency (gjennomsiktighet) ønsker […]

Les mer